ซ่อมกระจกมองข้าง

บริการซ่อมกระจกมองข้าง

กระจกมองข้างไม่ทำงาน เช่นอาการไม่พับ ไม่กางออก ระบบปรับทิศทางกระจกใช้ไม่ได้ เป็นต้น

บริการซ่อมกระจกไฟฟ้า

กระจกไฟฟ้าไม่ทำงาน เช่นกดขึ้นลงไม่ได้ กระจกขึ้นลงช้า หรือกระจกหลุดร่วงในประตู รางกระจกชำรุด เป็นต้น

ซ่อมเซ็นทรัลล็อคและกลอนประตู

บริการซ่อมเซ็นทรัลล็อค

ระบบเซ็นทรัลล็อคไม่ทำงาน เช่นกดรีโมทแล้วประตูไม่ล็อคหรือเปิดออก รวมถึงงานติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อค

บริการซ่อมกลอนประตู

ประตูเปิด – ปิดไม่ได้  ชิ้นส่วนในกลอนชำรุด เสียหาย กลอนแตก ประตูตก เป็นต้น

ธนบูรณ์ ซ่อมกระจกไฟฟ้า ซ่อมกระจกมองข้าง ซ่อมเซ็นทรัลล็อค

แปลงกระจกจากมือหมุนเป็นระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบกดกระจกแบบออโต้ขึ้นลง

ร้านค้า TB Shops

จำหน่ายชิ้นส่วนและอะไหล่กระจกไฟฟ้า กระจกมองข้าง เซ็นทรัลล็อค