การประกันงานซ่อม – เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์

ข้อมูลการรับประกันจะอัพเดทภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันที่เข้าใช้บริการ

กรอกเลขทะเบียนในช่องด้านล่างเพื่อค้นหาข้อมูลการรับประกันของคุณ (พิมพ์เลขทะเบียนโดยไม่ต้องเว้นวรรค)

เงื่อนไขการรับประกัน

1.รับประกันเฉพาะอะไหล่หรือชิ้นส่วนที่เปลี่ยนจากทางร้านเท่านั้น (อะไหล่มีปัญหา ทางร้านเปลี่ยนหรือแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

2.รับประกันงานซ่อมเฉพาะจุดที่ซ่อมจากทางร้านเท่านั้น (หากพบปัญหาจากงานซ่อม ทางร้านตรวจเช็คและแก้ไขให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

ระยะเวลารับประกัน

1.อะไหล่หรืองานซ่อมกระจกมองข้าง รับประกันนานสูงสุด 6 เดือน (เฟืองพับ, มอเตอร์พับ, ชุดคอพับ เป็นต้น)

2.อะไหล่หรืองานซ่อมกระจกไฟฟ้า รับประกันนานสูงสุด 12 เดือน (มอเตอร์กระจกไฟฟ้า, ชุดรางยกกระจก, สวิตซ์กระจกไฟฟ้า เป็นต้น)

3.อะไหล่หรืองานซ่อมเซ็นทรัลล็อค รับประกันนานสูงสุด 12 เดือน (มอเตอร์เซ็นทรัลล็อค, ชุดเฟืองเซ็นทรัลล็อค เป็นต้น )

4.อะไหล่หรืองานซ่อมกลอนประตู รับประกันนานสูงสุด 12 เดือน (ชุดกลอนประตู, หน้ากลอนประตู, ชิ้นส่นภายในกลอนประตู เป็นต้น)

การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่อใด?

1.การรับประกันจะสิ้นสุดลงเมื่องานซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่นั้นครบวันรับประกันหรือเกิดความเสียหายจากการใช้งานของลูกค้า

2.การรับประกัน “สวิตซ์กระจกไฟฟ้า” จะสิ้นสุดลงเมื่อครบวันรับประกันหรือมีการแกะ แงะ แก้ไข ดัดแปลง โดยผู้อื่นหรือลูกค้า

3.การรับประกัน “เฟืองพับ มอเตอร์พับ ชุดคอพับกระจกมองข้าง” จะสิ้นสุดลงเมื่อครบวันรับประกันหรือชิ้นส่วนมีการโดนกระแทก จนอะไหล่ชำรุด

4.การรับประกัน “มอเตอร์กระจกไฟฟ้า” จะสิ้นสุดลงเมื่อครบวันรับประกันหรือมอเตอร์ไหม้ จากการที่สวิตซ์เสียหรือจากการใช้งานผิดวิธี

5.การรับประกัน “มอเตอร์เซ็นทรัลล็อค” จะสิ้นสุดลงเมื่อครบวันรับประกันหรือมอเตอร์ไหม้ จากการที่สวิตซ์เสียหรือจากการใช้งานผิดวิธี